Regulamin festiwalu

 

1. 12. Festiwal Kina Offowego FILMOFFO organizuje Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury i  nieformalna grupa SORRY FILM POLSKA. Festiwal odbędzie się w dniach 22-23.02.2018r. w Opolu Lubelskim w Opolskim Centrum Kultury (Lubelska 30).

2. Filmy zgłoszone do konkursu będą podlegały selekcji. Do konkursu można zgłaszać filmy, których czas trwania nie przekracza 30 minut.

3. Głównym wydarzeniem festiwalu jest konkurs filmów offowych, które walczą o nagrodę przyznawaną przez publiczność festiwalu w głosowaniu – Złotego Jeża (statuetka + nagroda pieniężna – 1 000 zł).

4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych kopii filmów. Filmy te pozostają w archiwum festiwalu.

5. Twórcy zgłoszonych filmów wyrażają zgodę na bezpłatne ich wyświetlanie w ramach FESTIWALU KINA OFFOWEGO FILMOFFO oraz w ramach retrospektyw Festiwalu Filmoffo i innych wydarzeń promujących festiwal. Twórcy wyrażają też zgodę na wykorzystanie fragmentów filmów (max 10 sekund) do promocji festiwalu (spot festiwalowy).

6. Jeśli zwycięzca festiwalu nie będzie na nim obecny, zostanie mu przesłana statuetka. W takim wypadku traci natomiast prawo do nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

7. Kompetentni do rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie są organizatorzy festiwalu FILMOFFO.

8. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursu zostają zaproszeni na festiwal. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz bezpłatny wstęp na festiwal i wszystkie wydarzenia towarzyszące. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

9. Prosimy o przesyłanie filmów wyłącznie za pośrednictwem internetu poprzez darmowe serwisy hostingowe NIEWYMAGAJĄCE LOGOWANIA (preferujemy WeTransfer). Aby poprawnie zgłosić film należy wysłać email z linkiem do pobrania filmu oraz załączyć do niego skan podpisanej karty zgłoszeniowej i regulaminu na adres: selekcja@filmoffo.eu

10. Optymalna jakość pliku zgłaszanego do konkursu filmu to FullHD.

11. W przypadku gdy udostępniona kopia filmu jest wadliwa, organizator nie ma obowiązku informowania o tym osoby zgłaszającej film. Jeśli udostępniona kopia jest wadliwa – film nie bierze udziału w selekcji. W przypadku pojawienia się kopii wadliwej – uniemożliwiającej odtworzenie – osoba zgłaszająca film zostanie powiadomiona o tym fakcie oraz poproszona o nadesłanie nowej kopii, pod warunkiem, że nie zakończył się czas selekcji.

Karta zgłoszeniowa i regulamin w formie pliku PDF

22 – 23_2_2019

Opole Lubelskie